วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม: โครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน

สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม: โครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน

การเจริญสติ

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะว่า ชีวิตนี้ ประกอบด้วย กาย และ ใจ
การเจริญ สติ คือการ รู้อย่างเสมอ ว่า ตอนนี้ กาย และใจ กำลังทำอะไร
ทำบ่อยๆ ทำเนืองๆ จะรู้เห็นตามเป็นจริงว่า แท้ชีวิตนี้ เป็นเพียงวัตถุธาตุ และวิญญาณธาตุ
ไม่มีอะไรน่ายึดมั่น ถือมั่น ว่าเป็นเรา เป็นเขา
ต่อไปจิต เราจะเป็นอิสระ